Indien Cijferaar de loonadministratie voor u verzorgt, kunnen wij vanuit het loonpakket ook de aangifte loonheffingen voor u verzorgen. Dit gaat tegenwoordig alleen nog digitaal. Om boetes te voorkomen, is het van het grootste belang de aangifte loonheffingen tijdig en juist te doen.