Loonadministratie

Loonadministratie

Of u nu veel of weinig personeel in dienst heeft, de loonadministratie moet goed verzorgd zijn. Nog afgezien van alle premies en heffingen die u moet afdragen, staat een salaris dat op tijd wordt uitbetaald aan de basis van een goede werkrelatie tussen u en uw werknemers.

Cijferaar neemt u de zorg voor de loonadministratie uit handen. Hiervoor zijn verschillende scenario’s mogelijk. U kunt veel zelf doen, maar ook de gehele verwerking van de loonadministratie door ons laten verzorgen. De output (loonstroken, loonjournaalposten en overige overzichten) is af te stemmen op uw wensen en kan desgewenst digitaal worden verstrekt. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk de loonstroken op uw eigen briefpapier af te drukken.

Sommige loon- of personeelskwesties zitten ingewikkeld in elkaar. Als zaken voor ons te complex zijn of worden, hebben wij de beschikking over een uitgebreid netwerk. Binnen dit netwerk zijn vele expertises aanwezig. Mensen die antwoord hebben op alle vragen met betrekking tot loon e/o personeelsadministratie.

Cijferaar huurt externe kennis uitsluitend na overleg in. De nota hiervoor berekenen wij zonder opslag door. Wij zien er vanzelfsprekend op toe, dat ook deze tarieven scherp zijn.